Ressurser for KAT terapeuter

Er du KAT Terapeut?

Som KAT terapeut kan det være nyttig å holde seg oppdatert på det som skjer innenfor KAT. På Katsiden.no legger vi ut linker og ressurser som kan være aktuelle å bruke for deg som terapeut.

KAT ressurser på Katsiden.no

Nedenfor finner du ressurser som du kan laste ned fra Katsiden.no og bruke i din praksis som KAT terapeut. Ressursene er i PDF format og kan lastes ned ved å trykke på lenkene under:

Følelsestermometer - LAST NED HER

Hvordan være mer i aktivitet - for depresjonsbehandling - LAST NED HER

Aktivitetslogg - LAST NED HER

Faktaark om negative automatiske tanker (NAT) for depresjon - LAST NED HER

Faktaark om Tankefeil - LAST NED HER

Tankeutfordringskjema - LAST NED HER

Følelsesdagbok - LAST NED HER

Problemløsning - LAST NED HER

Takk til Chrissie Verduyn for tillatelse til å publisere disse ressursene.

Mine Mål - LAST NED HER

KAT programmer på norsk for barn og ungdom

Nedenfor følger beskrivelse av noen KAT programmer for barn og ungdom som er tilgjengelige på norsk.

Å UTFORSKE FØLELSER

Kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom med Asperger Syndrom/Høytfungerende autisme. Forfatteren er den internasjonale eksperten Dr. Tony Attwood og programmet har blitt tilrettelagt og oversatt til norsk av psykolog Jon Fauskanger Bjåstad som har hatt klinisk praksis hos Dr. Attwood. Programmet kommer i to versjoner – en for angstmestring og en for sinnemestring. Programmet er utgitt på Hertevig Forlag og kan bestilles fra www.psykopp.no. Kurs om Asperger Syndrom og bruk av programmet kan organiseres via www.firmitas.no

Referanse:

Attwood, T. (2008). Å utforske følelser. Norsk oversettelse: Jon Fauskanger Bjåstad. Hertevig Forlag.

FRIENDS PROGRAMMET

Kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom med angstlidelser. Forfatteren Dr. Paula Barrett er en internasjonal ekspert på angstbehandling. Programmet kommer i to versjoner – en ungdomsversjon og en barneversjon. I Friends programmet lærer man om kroppens reaksjoner når man er bekymret, man trener seg på å slappe av, tenke positivt, løse problemer og å takle situasjoner man er redde for. I tillegg til samtaler i grupper brukes rollespill, og hjemmeoppgaver til barn og foreldre er viktige deler av kurset. FRIENDS programmet har gitt gode resultater i forhold til forebygging av angst og depresjon, og har blittanbefalt av World Health Organisation (WHO) som et forebyggingsprogram. Programmet har blitt utprøvd i Norge som et behandlingsprogram for angstlidelser i BUP poliklinikker i Helse Vest (www.helse-bergen.no/angstnett). Kurs og veiledning er påkrevd for å drive Friends programmet. Rettighetene til programmet er hos Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Uni Helse, Uni Research og informasjon om kurs finnes på: http://helse.uni.no/rkbu

Referanse:

Barrett, P. (2008). Friends for life. Norsk oversettelse: Jon Fauskanger Bjåstad, Kristin Martinsen, Marianne Aalberg, Simon-Peter Neumer & Einar Heiervang. Prosjekt "Kartlegging og behandling - angst hos barn og voksne", Innovest AS, Bergen, Norge.

MESTRINGSKATTEN

Mestringskatten er et strukturert behandlingsprogram for barn og ungdom med angst. Programmet med manual og arbeidsbok er nå tilrettelagt for norske forhold.

Mestringskatten har utkommet på Universitetsforlaget, tilrettelagt på norsk og med nyskrevne kapitler av Kristin Martinsen og Simon-Peter Neumer ved RBUP. Behandlingsopplegget er godt kjent for mange og er egnet til behandling av barn med angst.

Referanse:

Kendall, P., Martinsen, K. & Neumer, S. (2006). Mestringskatten (Coping Cat). Kognitiv atferdsterapi for barn med angst. Oslo: Universitetsforlaget.

Manual og arbeidsboka er tilgengelig gjennom Universitetsforlaget: Trykk lenke her

Å TØRRE Å PRØVE

"Å tørre å prøve" er en gruppebehandling for ungdom med sosial angstlidelse som er utviklet av Tore Aune og medarbeidere ved Psykologisk Institutt, NTNU.

 

KAT-KIT

Beskrivelse på engelsk (fra www.cat-kit.com)

The CAT-kit is a collection of CBT tools that aims to enhance any conversation with a child or young person on topics that have to do with thoughts or affections. The CAT tools are also designed with the specific aim of practising or training new ways of thinking and feeling.

The CAT-kit can be used to assist children and young people in becoming aware of how their thoughts, feelings and actions all interflow and to help them to share their insights with others. It consists of a collection of CAT elements that can be used in combination as well as separately. The material in the CAT-kit is intended for flexible use depending on the needs of the child and young person and the nature of their difficulties. It does not, for example, represent a standardized 14-session course although trained therapists are able to integrate all the CAT elements in comprehensive CBT programmes. When using the CAT-kit in conversations with children and young people, the concepts of CBT can be communicated in a structured, visual, understandable and enjoyable way.

The CAT-kit offers a set of dynamic and interactive communication tools that will help to clarify thoughts and feelings for the youngsters themselves as well as provide a powerful way of communicating with significant others. It has been our aim to facilitate the work of parents and professionals in their understanding of the children entrusted to them.

Kan bestilles via: http://www.cat-kit.com/no/

 

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP

Av Solfrid Raknes

Beskrivelse fra Gyldendal norsk forlag:

"I førstehjelpsskrinet vil du finne verktøy man kan bruke når tankene er vanskelige og følelsene sterke: En flott illustrert bok med tekster rettet mot barn, enkle oppgaver og arbeidsark som man kan laste ned flere av på internett, samt to nyttige og fine figurer som inspirerer til lek og kreativitet"

Psykologisk førstehjelp kommer i to utgaver, en for barn og en for ungdom.

Les mer på denne hjemmesiden:

http://gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Psykologi/Generell-psykologi/Psykologisk-foerstehjelp

 

Anbefalte ressurser på norsk

Martinsen, K. & Hagen, R. (2012). Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge. Gyldendal Akademisk.

Berge, T., & Repål, A. (2008). Håndbok i kognitiv terapi. Gyldendal Akademisk. Kan bestilles via Gyldendal på denne lenken. Annelise Fredriksen, Tore Aune og Jon Aarseth har skrevet et kapittel med tittelen "Kognitiv terapi for barn og unge" i denne boken.

Grova, B. (2007). Kognitive metoder i terapi med barn og ungdom. Bind II. I: H. Haavind & H. Øvereide (red.), Barn og unge i psykoterapi (ss. 196-223). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Wilhelmsen, I. Sjef i eget liv. En bok om kognitiv terapi. Stavanger: Hertervig Forlag, 2004.

Anbefalte ressurser på andre språk

DANSK

Mørch, M. M., & Rosenberg, N. K. (2005). Kognitiv terapi. Modeller og metoder. København: Hans Reitzels forlag - LES OMTALE HER.

Modeller og metoder. 390 s, tab, ill. København: Hans Reitzels forlag, 2005.

SVENSK

Öst, L-G (2010). Det empiriska stödet för KBT vid psykiska störningar hos
barn och ungdomar. I: L-G. Öst (red.). KBT innom barn-och ungdoms-psykiatrin. (s. 231-251). Stockholm: Natur och Kultur.

ENGELSK

Beck, J.S. (1995). Cognitive behaviour therapy. Basic and beyond (2nd edition). The Guilford Press.

Friedberg, R.D. & McClure, J,M, (2002). Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents: The nuts and bolts. Guilford Publications.

Friedberg, R.D., McClure, J,M, & Garcia. J.H. (2009). Cognitive therapy
techniques for children and adolescents. Tools for enhancing practice. New York: The Guilford Press

Greenberger, D. & Padensky, C. A. (1995). Mind over mood: a cognitive therapy treatment manual for clients. Guildford Press.

Stallard, P. (2002) Think good –feel good: a cognitive behaviour therapy workbook for children and young people. John Wiley & Sons

Norsk forening for kognitiv terapi

Vi anbefaler NFKT sin hjemmeside som er www.kognitiv.no.

Norsk forening for kognitiv terapi har lagt ut en god del terapeutiske hjelpemidler på sine hjemmesider. Disse finner du her.

Videoklipp med Aaron Beck

En annen interessant ressurs er et videoklipp med tittelen: "A discussion about the legacy of Sigmund Freud" der bl.a. Aaron Beck er med og diskuterer bl.a. KAT sammen med Eric Kandel, Steven Roose og Peter Fogany. Klippet finner du her.